Hortobágyi Nemzeti Park
Debreceni Egyetem
EU LIFE-program

Gyepek rekonstrukciója szántóterületeken

A gyepek rekonstrukciója a projekt legfontosabb tevékenysége. A rekonstrukció célja a pannon löszpusztagyepek (Natura 2000 kód: 6250) és pannon szikes sztyeppek (kód: 1530) helyreállítása. Ezen élőhelyek rekonstrukcióját 22 szántón, összesen kb. 750 hektáron indítjuk el a célterületeken (ökológiai folyosókban és pufferzónákban). Tudomásunk szerint a gyepesített területek nagysága alapján ez a projekt Európa legnagyobb kiterjedésű gyeprekonstrukciós programja.

A rekonstrukció célja olyan közösségek kialakítása, melyekben a cél-állapotot képviselő élőhelyekre jellemző fajok aránya évről-évre nő. A technikai kivitelezés 2005 és 2008 között minden évben az alábbi lépésekben történt:

1. Fűmagvak beszerzése
Három őshonos, társulásalkotó fűfaj magját vagy természetközeli gyepekben május-júniusban végzett aratással vagy kereskedelmi forrásokból szereztük be. A magvakat tisztítás után két magkeverék előállítására használtuk:
- szikes keverék: 66% Festuca pseudovina, 33% Poa angustifolia
- löszös keverék: 40% Festuca rupicola, 30% Poa angustifolia, 30% Bromus inermis

2. Talajelőkészítés
A gyeprekonstrukciót olyan szántókból indítottuk, melyeket azelőtt lucerna, gabona vagy napraforgó-földként műveltek. A talajelőkészítést mélyszántással, majd kétszeri boronálással végeztük, általában július vagy augusztus folyamán.

3. Vetés
A vetést szeptember végén vagy október elején végeztük a kétféle magkeverékkel. A löszös keveréket magasabban fekvő, lösszel fedett hátakon, míg a szikes keveréket alacsonyabban fekvő, jobban vízjárta területekre vetettük. A vetést általában követő októberi esőzések nagyon fontosak voltak a vetett magvak csírázásában.

4. Kaszálás
A rekonstrukción átesett területeket a következő év tavaszán és nyarán elözönlötték a gyomok. A gyomfajok többségének magérlelése előtt, kora júniusban lekaszáltuk a gyomtengert a nemkívánatos fajok további terjedésének megakadályozására. A gyomtakaró ugyanakkor hasznos volt a vetett fűfajok fejlődésére, mivel kiegyenlítettebb, párás mikroklímát biztosított és a Nap ellen védte a fiatal hajtásokat.

5. További kezelés
A növényzet fejlődésétől függően a második vagy harmadik évtől a rekonstruált gyepeket a továbbiakban legeltetéssel és kaszálással kezeltük. A legeltetés az inkább kívánatos, mivel a legelő állatállomány (szarvasmarha, juh) elősegítheti a természetvédelmi szempontból érdekes növényfajok betelepülését a környező jó állapotú, természetközeli gyepekből.

Eredményeink azt mutatják, hogy a rekonstrukciós folyamat meglehetősen gyors is lehet. A szikes rekonstrukciók fajkészlete már a harmadik évre megközelítette a célállapotú, természetes szikes sztyeppek fajkészletét. A szikeseknél fajgazdagabb löszpusztagyepek rekonstrukciója ennél jóval hosszabb ideig tart. A rekonstruált területek florisztikai sokfélesége azonban egyenlő volt a 10-12 éve felhagyott, természetes úton, spontán visszagyepesedő lucernaföldek sokféleségével. További részletek a projekt ismertető füzetében találhatóak (pdf, 10 MB). Még további részletek a gyepesített területek flórájának és faunájának rövidtávú változásairól szóló tudományos cikkekben találhatóak.