Hortobágyi Nemzeti Park
Debreceni Egyetem
EU LIFE-program

TERMÉSZETVÉDELMI PROBLÉMÁK A LIFE-PROGRAM ELŐTT

1. Gyepterületek fragmentáltsága
A szántóterületek térbelileg elválasztják a gyepeket és mocsarakat, mely a természetes élőhelyek jelentős fragmentáltságához vezet (kis, instabil élőhelyfoltok, invazív fajok előretörése, élőhelyek leromlása, természetes terjedési folyamatok akadályozása). A fragmentáltság jó látható a műholdfotón vagy a terület 2003-as tájhasználati térképén.

2. Vegyszerhasználat a szántóterületeken
A szántókon használt műtrágyák és növényvédőszerek szivárgással vagy felszíni lefolyással a mocsarakba jutva az élőhelyek leromlását okozzák (eutrofizáció, gyomosodás, elszegényedés).

3. Libatartás miatt károsodott gyepek
A libatartás a libák taposása, túllegelése és ürüléke révén jelentősen károsítja a természetes gyepeket, és a a jellemző fajok eltűnéséhez, a talaj savanyodásához és tömörödéséhez vezet.

4. Legeltetés hiánya
A legeltetés hiánya a holt növényi anyag felhalmozódásához és a növényzet homogenizációjához, elszegényedéséhez vezet. A változatos rövidfüvű élőhelyek eltűnése számos ritka állat eltűnését is okozza.

5. Mocsarak homogenizációja
A mocsarak állandó vízpótlása és a nádaratás a mocsári növényzet erőteljes homogenizációját, sűrű, fajszegény nádasok kialakulását okozta, mely a növényfajok sokféleségének csökkenését és a fészkelő vízimadárfajok alacsonyabb számához vezetett.

6. Ragadozómadarak költő- és táplálkozóhelyeinek szűkössége
Több Natura2000-es ragadozómadárfaj megtelepedése vagy állománya korlátozott a táplálékforrások korlátozottsága (préda-populációk kicsiny mérete) és a költőhelyek hiánya miatt.

 

 

CÉLKITŰZÉSEK

A LIFE-projekt a gyepek helyreállítását, rekonstrukcióját és a már rehabilitált mocsarak hatékonyabb védelmét célozza. A közvetlen célok a következők:

1. Ökológiai folyosók és pufferzónák létesítése a kulcsterületek megvásárlásával és kb. 700 ha szántóterület szikes gyeppé vagy löszpusztagyeppé történő visszagyepesítésével a fragmentáció és a vegyszer-szennyezés csökkentése érdekében.

2. Libatelepek és a hozzájuk tartozó gyepek megvásárlása és átalakítása juh- és/vagy marhalegeltetésre.

3. Fás területek létesítése a vegyszer-szennyezés megakadályozására és madár-költőhelyek kialakítására a megfelelő adottságú területeken.

4. Nem kezelt természetes gyepek legeltetése.

5. Homogén nádasok felnyitása legeltetéssel és égetéses kezeléssel.

6. Szántók extenzív (vegyszermentes) műveltetése a kisemlős-állományok megerősítése és a ragadozómadarak táplálékbázisának növelése érdekében.

7. Megvalósítási/kezelési tervek készítése és az élőhely-rekonstrukciók és kezelések biológiai monitoringja, különös tekintettel a gyeprekonstrukcióra és legeltetéses valamint égetéses kezelésekre.

8. Ismeretterjesztés a gyepek és mocsarak természetvédelméről valamint a Natura 2000 védett területek hálózatáról.